Гробни налази

 
Доња Каменица, црква Св. Богородице 

 
Горња Каменица, манастир Св. Тројице

 
Равна, средњовековна некропола Слог
ДОЊА КАМЕНИЦА, ЦРКВА СВ. БОГОРОДИЦЕ

Црква у Доњој Каменици налази се на уздигнутој левој обали Трговишког Тимока, 15 км југоисточно од Књажевца. Саграђена је у XIV веку од стране непознатог ктитора. Претпоставља се да је посвећена Пресветој Богородици.
Црква има основу сажетог уписаног крста са кубетом. Унутрашњи склоп цркве чини наос са тространом апсидом и припрата са спратом. Изнад спрата припрате уздижу се две куле. Испред улаза црква је имала двоспратни дрвени трем. Црква је зидана од ломљеног камена и малтера уз местимичну употребу цигле. Црква је осликана и њене фреске представљају дела изузетне уметничке вредности.
Археолошка ископавања потврдила су постојање некрополе (XIV – XVII век). Око цркве, у њеној унутрашњости и ближој околини, истражено је укупно 75 гробова. Од пронађених налаза посебно треба истаћи луксузну сребрну дијадему са позлатом.


     
 
Доња Каменица, црква Св. Богородице  Горња Каменица, манастир Св. Тројице Равна, средњовековна некропола Слог