Гробни налази

 
Доња Каменица, црква Св. Богородице 

 
Горња Каменица, манастир Св. Тројице

 
Равна, средњовековна некропола Слог
ГОРЊА КАМЕНИЦА, МАНАСТИР СВ. ТРОЈИЦЕ

Манастир Света Тројица налази се у долини Трговишког Тимока између Доње и Горње Каменице, 18 км југоисточно од Књажевца.
Црква има облик триконохоса, са малим кубетом изнад централног дела наоса. Егзонартекс је накнадно дозидан 1874. године.
Унутрашњост цркве је била осликана, али је живопис готово у целини уништен. Сачувано је само неколико фрагмената фресака који припадају обнови из прве половине XIX века.
Сматра се да је црква задужбина српског деспота Лазара, најмлађег сина Ђурђа Бранковића, како сведочи натпис у малтеру из 1454. године.
Археолошким истраживањима регистрована је мања некропола око цркве.


     
 
Доња Каменица, црква Св. Богородице  Горња Каменица, манастир Св. Тројице Равна, средњовековна некропола Слог