Мисија музеја

 
Циљеви и визија музеја

 
Прва истраживања
Формирање збирки
Оснивање Завичајног музеја Књажевац
Запослени
Научно-истраживачки пројекти музеја
Публикације
Могућности
МИСИЈА 

Завичајни музеј Књажевац основан је са циљем да сакупља, чува, научно обрађује и презентује културну баштину књажевачког краја.


       
Завичајни музеј Књажевац   Дешавања у дворишту Завичајног музеја Књажевац Галерија Завичајног музеја Књажевац  Детаљ археолошке поставке Завичајног музеја Књажевац